Archives for category: Notice_th

สวัสดีค่ะ AlarmMonค่ะ
ขอประกาศผู้ชนะ PENTAGON อีเวนต์ค่ะ

เราจะเริ่มส่งภายในสัปดาห์นี้ และเมื่อส่งแล้วจะติดต่อทีละคนค่ะ

[CD ของ PENTAGON พร้อมลายเซ็น (5 คน)]
채*주 010****2283
백*솜 010****7523
전*희 010****0627
MU**** MI***** 80******09
Kr*****yn C. T**** 95******50

[ผู้ชนะรูปถ่ายโพล่รอยพร้อมลายเซ็นของ PENTAGON (10 คน)]
손*희 010****9704
이*빈 010****3728
이*기 010****5666
전*경 010****9406
조*란 010****3989
황*원 010****1401
김*하 010****9454
Ma***** V*n Pe****em 010****6513
EN** YU**** 80******36
Na***** Ch** 14*******88

ขอบคุณทุกๆคนที่สมัครอิเวนท์นะค่ะ

สวัสดีค่ะ AlarmMonค่ะ
ขอประกาศผู้ชนะ NCT 127 อีเวนต์ค่ะ

เราจะเริ่มส่งภายในสัปดาห์นี้ และเมื่อส่งแล้วจะติดต่อทีละคนค่ะ

[ผู้ชนะรูปถ่ายโพล่รอยพร้อมลายเซ็นของ NCT 127 (9คน)]
김*원 010****7079
손*희 010****8266
최*연 010****2782
김*현 010****2881
정*선 010****5097
김*진 010****0214
Su****at Sa*******ew 66*******55
Pa*** V*** M**** 16*******90
Re** Yu**** 85*******02

ขอบคุณทุกๆคนที่สมัครอิเวนท์นะค่ะ

%d bloggers like this: