Archives for category: FAQ_th

สำหรับผู้ใช้ไอโฟน โปรดทราบว่าบนระบบ iOS นั้นอนุญาตให้นาฬิกาปลุกทำงานเมื่อแอพพลิเคชั่นยังคงทำงานแบ็คกราวอยู่เท่านั้น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

 

√ การแจ้งเตือนนาฬิกาปลุกของคุณปิดอยู่หรือไม่?
: โปรดไปที่ [ตั้งค่า] ที่อุปกรณ์ของคุณ > [การแจ้งเตือน] > [AlarmMon] > และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด

 

√ คุณปิดแอพพลิเคชัน AlarmMon บนแบ็คกราวหรือไม่?
: ถ้าคุณปิดแอพพลิเคชัน AlarmMon บนแบ็คกราว นาฬิกาปลุกจะถูกปิดจากพื้นฐานตามการตั้งค่าของอุปกรณ์ (เสียงเรียกเข้า ตั้งค่าเงียบหรือสั่น) ถ้าคุณตั้งค่าเงียบหรือสั่นบนโทรศัพท์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ปิดแอพพลิเคชันไปจากแบ็คกราว

บางครั้ง iOS อาจปิด AlarmMon ออกจากแบ็คกราวไป เพื่อประหยัดหน่วยควาทจำหรือเตรียมอัพเดท หรือในกรณีอื่นๆ เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดเงียบหรือห้ามรบกวน เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น การแจ้งเตือนจะถูกเตือนแบบไร้เสียงหรือสั่นเช่นกัน ในกรณีที่ต้องการเลี่ยงไม่ให้การแจ้งเตือนไม่ดัง โปรดตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณให้แน่ใจว่า ไม่อยู่ในโหมดเงียบหรือห้ามรบกวน

#โหมดเงียบกรณีนี้ หมายถึงเมื่อคุณตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณที่ “ปิดเสียงและสั่น” ใน [การตั้งค่า] >[เสียงเรียกเข้า] > [ปิดการสั่น]

 

**โปรดปิดและเปิดการใช้งานแอพพลิเคชันใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

– เมื่อคุณปิดและเปิดเครื่องใหม่
– เมื่อคุณอัพเดท OS
– เมื่อคุณอัพเดท AlarmMon
– เมื่อเปิดโหมดประหยัดพลังงาน

 

 


 

แต่ถ้าคุณยังพบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อเราที่ [เพิ่มเติม] > [ติดต่อเรา] ที่มุมขวาล่างของแอพพลิเค เพื่อข่วยให้เราแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น โปรดแจ้งด้วยว่าคุณได้ลองแก้ไขปัญหาตามข้อมูลข้างต้นแล้ว

ตรวจสอบขั้นตอน 3 การตั้งค่าดังต่อไปนี้

 

√ คุณได้ติดตั้งแอพลิเคชั่นเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำหรือแอพลิเคชั่นประหยัดแบตเตอรี่ลงในอุปกรณ์ของ
: ถ้ามีแอพลิเคชั่นประหยัดแบตเตอรี่ลงในอุปกรณ์ของคุณ (เช่น Clean master, Batter Saver ฯลฯ), โปรดนำ AlarmMon ออกจากรายชื่อในแอพลิคั่นประหยัดแบตเตอรี่เหล่านั้น

 

√ AlarmMon ได้ถูกตั้งค่าในการประหยัดพลังงานบนอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
:ไปที่ [ตั้งค่า] บนอุปกรณ์ของคุณ > [การบำรุงรักษาอุปกรณ์] > [แบตเตอรี่] และเพิ่ม AlarmMon to [แอพลิเคชั่นที่ไม่ตรวจสอบ]. * โปรดจำไว้ว่สิ่งนี้ทำได้เฉพาะบน OS 7.0 ขึ้นไป

 

√ การแจ้งเตือนของคุณถูกปิดหรือไม่
: ไปที่ [ตั้งค่า] บนอุปกรณ์ของคุณ > [การแจ้งเตือน] > [AlarmMon] > [การแจ้งเตือน] และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันได้เปิดอยู่ ถ้าการตั้งค่านี้สำหรับ [สิ่งสำคัญเท่านั้น], ให้เปิดเป็นทั้งหมด

 

 


 

ถ้าคุณยังคงเจอกับปัญหาเดิมอยู่ โปรดติดต่อเราผ่านทาง [อื่นๆ ] > [ติดต่อเรา] ในแอพลิเคชั่น. เพื่อช่วยเราในการจัดการปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้มีการกล่าวถึงการพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทั้งหมดในข้างต้นแล้ว

%d bloggers like this: