สำหรับผู้ใช้ไอโฟน โปรดทราบว่าบนระบบ iOS นั้นอนุญาตให้นาฬิกาปลุกทำงานเมื่อแอพพลิเคชั่นยังคงทำงานแบ็คกราวอยู่เท่านั้น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

 

√ การแจ้งเตือนนาฬิกาปลุกของคุณปิดอยู่หรือไม่?
: โปรดไปที่ [ตั้งค่า] ที่อุปกรณ์ของคุณ > [การแจ้งเตือน] > [AlarmMon] > และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด

 

√ คุณปิดแอพพลิเคชัน AlarmMon บนแบ็คกราวหรือไม่?
: ถ้าคุณปิดแอพพลิเคชัน AlarmMon บนแบ็คกราว นาฬิกาปลุกจะถูกปิดจากพื้นฐานตามการตั้งค่าของอุปกรณ์ (เสียงเรียกเข้า ตั้งค่าเงียบหรือสั่น) ถ้าคุณตั้งค่าเงียบหรือสั่นบนโทรศัพท์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ปิดแอพพลิเคชันไปจากแบ็คกราว

บางครั้ง iOS อาจปิด AlarmMon ออกจากแบ็คกราวไป เพื่อประหยัดหน่วยควาทจำหรือเตรียมอัพเดท หรือในกรณีอื่นๆ เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดเงียบหรือห้ามรบกวน เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น การแจ้งเตือนจะถูกเตือนแบบไร้เสียงหรือสั่นเช่นกัน ในกรณีที่ต้องการเลี่ยงไม่ให้การแจ้งเตือนไม่ดัง โปรดตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณให้แน่ใจว่า ไม่อยู่ในโหมดเงียบหรือห้ามรบกวน

#โหมดเงียบกรณีนี้ หมายถึงเมื่อคุณตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณที่ “ปิดเสียงและสั่น” ใน [การตั้งค่า] >[เสียงเรียกเข้า] > [ปิดการสั่น]

 

**โปรดปิดและเปิดการใช้งานแอพพลิเคชันใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

– เมื่อคุณปิดและเปิดเครื่องใหม่
– เมื่อคุณอัพเดท OS
– เมื่อคุณอัพเดท AlarmMon
– เมื่อเปิดโหมดประหยัดพลังงาน

 

 


 

แต่ถ้าคุณยังพบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อเราที่ [เพิ่มเติม] > [ติดต่อเรา] ที่มุมขวาล่างของแอพพลิเค เพื่อข่วยให้เราแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น โปรดแจ้งด้วยว่าคุณได้ลองแก้ไขปัญหาตามข้อมูลข้างต้นแล้ว