ตรวจสอบขั้นตอน 3 การตั้งค่าดังต่อไปนี้

 

√ คุณได้ติดตั้งแอพลิเคชั่นเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำหรือแอพลิเคชั่นประหยัดแบตเตอรี่ลงในอุปกรณ์ของ
: ถ้ามีแอพลิเคชั่นประหยัดแบตเตอรี่ลงในอุปกรณ์ของคุณ (เช่น Clean master, Batter Saver ฯลฯ), โปรดนำ AlarmMon ออกจากรายชื่อในแอพลิคั่นประหยัดแบตเตอรี่เหล่านั้น

 

√ AlarmMon ได้ถูกตั้งค่าในการประหยัดพลังงานบนอุปกรณ์ของคุณหรือไม่?
:ไปที่ [ตั้งค่า] บนอุปกรณ์ของคุณ > [การบำรุงรักษาอุปกรณ์] > [แบตเตอรี่] และเพิ่ม AlarmMon to [แอพลิเคชั่นที่ไม่ตรวจสอบ]. * โปรดจำไว้ว่สิ่งนี้ทำได้เฉพาะบน OS 7.0 ขึ้นไป

 

√ การแจ้งเตือนของคุณถูกปิดหรือไม่
: ไปที่ [ตั้งค่า] บนอุปกรณ์ของคุณ > [การแจ้งเตือน] > [AlarmMon] > [การแจ้งเตือน] และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันได้เปิดอยู่ ถ้าการตั้งค่านี้สำหรับ [สิ่งสำคัญเท่านั้น], ให้เปิดเป็นทั้งหมด

 

 


 

ถ้าคุณยังคงเจอกับปัญหาเดิมอยู่ โปรดติดต่อเราผ่านทาง [อื่นๆ ] > [ติดต่อเรา] ในแอพลิเคชั่น. เพื่อช่วยเราในการจัดการปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้มีการกล่าวถึงการพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทั้งหมดในข้างต้นแล้ว