ขอบอกสวัสดีจาก AlarmMon!
ขออธิบายเรื่องคะแนนแบบใหม่ที่ออกเดทครั้งนี้

1. ทุกเช้าถ้าสำเร็จในการปิดนาฬิกาปลุกภายใน 20 วินาทีจะได้คะแนน 2 คะแนน
(สามารถได้รับคะแนนได้วันละ 3 ครั้ง)
2. ใช้คะแนนที่ได้รับ ที่จะซื้อนาฬิกาปลุกพิเศษได้
3. สามารถที่จะเช็คคะแนนที่ได้รับที่ “รายละเอียดคะแนน”

เราจะพยายามที่จะเตรียมบริการที่ดีที่สุดเท่านั้น! ขอขอบคุณจาก AlarmMon