ฮิตแล้วนะฮิต
พวกกูดันได้มาที่ Alarmmon แล้ว><
ดาวน์โหลดนาฬิกา Gugudan และรับ CD พร้อมลายเซ็นด้วย♥