[จะมีส่วนร่วมได้ยังไง]
‘บัตรเชิญ’ จะถูกส่งตรงไปยังกล่องของขวัญของคุณ เมื่อคุณซื้อนาฬิกาปลุก WINNER แล้ว
จากนั้นก็แค่กรอกชื่อและเบอร์ติดต่อของคุณลงในบัตร เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะ!

[ช่วงเวลาจัดงาน]
11 ก.พ. 2559 (วันพฤหัสบดี) ~ 29 เมษายน 2559 (วันศุกร์)

[ของรางวัล]
– สติ๊กเกอร์ NFC จากนาฬิกาปลุก WINNER 1 ลาย (เลือกแบบสุ่ม)

[ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี & ผู้ได้รับของขวัญ]
-ของขวัญจะถูกส่งให้กับผู้ชนะโดยการสุ่ม หลังจากยืนยันการติดต่อ เบอร์โทร. และที่อยู๋จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
-ของขวัญจะถูกส่งแบบลงทะเบียน 1 สัปดาห์หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี

[ วันจับรางวัลผู้โชคดี]
รางวัลที่ 1 จับรางวัลจาก (ผู้ที่ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.) – 25 มี.ค.
รางวัลที่ 2 จับรางวัลจาก (ผู้ที่ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.) – 1 เมษายน
รางวัลที่ 3 จับรางวัลจาก (ผู้ที่ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน) – 8 เมษายน
รางวัลที่ 4 จับรางวัลจาก (ผู้ที่ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน) – 15 เมษายน
รางวัลที่ 5 จับรางวัลจาก (ผู้ที่ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน) – 22 เมษายน
รางวัลที่ 6 จับรางวัลจาก (ผู้ที่ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน) – 30 เมษายน
*หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เกิดขึ้น จะมีการแจ้งให้ผู้ชนะทราบเป็นรายบุคคล

[ คู่มือการใช้งานสติ๊กเกอร์ NFC ]
– คุณสามารถปิดนาฬิกาปลุก WINNER ได้โดยการแตะไปที่สติ๊กเกอร์ของสมาชิก (เช่น นาฬิกาปลุกของ Seung Yoon ก็แตะไปที่สติ๊กเกอร์หน้า Seung Yoon)
– NFC ใช้งานได้บนแอนดรอยด์เท่านั้น(ไม่รองรับ iOS เนื่องจากปัญหาของอุปกรณ์)
– อาจไม่ทำงานได้ ถ้าวงจรภายในได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามจะขยับสติ๊กเกอร์ที่ถูกแตะไปแล้ว

[ เพิ่มเติม ]
– เมื่อคุณซื้อแพคเกจนาฬิกาปลุก WINNER แล้ว บัตรเชิญจะถูกส่งไปยังกล่องของขวัญทันที ( 1 บัตรต่อ 1 แพคเกจ
– โปรดเช็คกล่องของขวัญของคุณหลังจากชำระเงินแล้ว

[ เพิ่มเติม ]
– สินค้าจริงอาจมีความแตกต่างจากที่ปรากฎ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การจัดส่งอาจไม่สำเร็จถ้าการกรอกข้อมูลในใบแจ้งหนี้ผิดพลาด เราจะไม่ส่งใหม่และไม่คืนแพคเกจให้
– ข้อมูลส่วนตัวใดๆที่ใช้สำหรับงานจะถูกกำจัดภายใน 10 วันหลังจากเสร็จสิ้นลง