ขอบอกสวัสดีจาก AlarmMon!
ขออธิบายเรื่องคะแนนแบบใหม่ที่ออกเดทครั้งนี้

1. ทุกเช้าถ้าสำเร็จในการปิดนาฬิกาปลุกภายใน 20 วินาทีจะได้คะแนน 2 คะแนน
(สามารถได้รับคะแนนได้วันละ 3 ครั้ง)
2. ใช้คะแนนที่ได้รับ ที่จะซื้อนาฬิกาปลุกพิเศษได้
3. สามารถที่จะเช็คคะแนนที่ได้รับที่ “รายละเอียดคะแนน”

เราจะพยายามที่จะเตรียมบริการที่ดีที่สุดเท่านั้น! ขอขอบคุณจาก AlarmMon

大家好!怪物闹钟更新了
这次更新包含积分制度

1.每天早上在20秒钟内成功关闭闹钟的话,给您积累2分
(一天最多可以积累3次)
2.使用积累的积分可以购买付费闹钟
3.积累的积分可以在“积分记录”查看

我们为更优秀的服务而努力,谢谢

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,286 other followers

%d bloggers like this: